NBCM108-Seminář chemické fyziky a optiky (LS, 0/1 Z) J. Hála, J.V Burda

XXXXIV. běh, 2017, se koná ve čtvrtek od 14:00 v seminární místnosti KCHFO

(I. suterén Ke Karlovu 3).

 

23. 2. 14:00

úmluva

2.3. 16:00

Dr. Daniel Hiller

University Freiburg (IMTEK):

Doping of Silicon Nanostructures: Failure & Alternatives

 

9.3. 14:00

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

KCHFO MFF UK

Křemikové nanokrystaly

 

23.3. 14:00

RNDr. Tomáš Janda

KCHFO MFF UK

Ultrafast spin dynamics in microstructures studied by magneto-optical methods with high spatial resolution
 

6.4. 14:00

Mgr. Filip Šebesta 
KCHFO MFF UK

Studium interakce komplexů tranzitních kovů s biomolekulami pomocí QM a QM/MM metod

 

20.4. 14:00

Ing. Miroslav Urbanek

KCHFO MFF UK

Modelovanie veľmi chladných plynov vo
viacdimenzionálnych optických mriežkach

 

4.5. 14:00

Michel Grebeň

KCHFO MFF UK

Advanced analysis of relaxation kinetics of Si nanocrystals and it's practical application

 

11.5. 14:00

Mgr. Daniel Šimsa

KCHFO MFF UK

Jemné efekty v atomech a molekulách

 

18.5. 14:00

RNDr. Vít Saidl

KCHFO MFF UK

Optical and magneto-optical characterization of antiferromagnets

 

25.5. 14:00

Zápočty