Program Semináře chemické fyziky a optiky

NBCM108- (ZS, 0/1 Z) J. Hála, J.V Burda

XXXXV. běh, 2017a18, se koná ve čtvrtek od 14:00 v seminární místnosti KCHFO

(I. suterén Ke Karlovu 3).

5. 10. 14:00

 

12.10. 14:00

Michael Greben, M.Sc.

KCHFO MFF UK

Advanced optical characterization of QD ensembles

19.10. 14:00

RNDr. Petr Kovář, Ph.D.

KCHFO MFF UK

Využití molekulárních simulací při strukturní analýze nanomateriálů

26.10. 14:00

 

2.11. 14:00

RNDr. Ondřej Maršálek, Ph.D.

 FÚ MFF UK

The interplay of nuclear and electronic quantum effects on solvation

9.11. 14:00

 

16.11. 14:00

Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.

KCHFO MFF UK

Towards an accurate theoretical description
 of extended systems

23.11. 14:00

RNDr. Martin Kozák, Ph.D.

KCHFO MFF UK

Ultrarychlá kontrola volných elektronů pomocí jejich interakce s elektromagnetickým polem femtosekundových laserových pulzů

30.11. 14:00

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.

KCHFO MFF UK

Lze evaporativně chladit molekuly NO?

7.12. 14:00

 

14.12. 14:00

RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

ÚOCHB AV ČR

Molecular dynamics studied by NMR spectroscopy and simulations

4.1. 14:00

 

11.1. 14:00

zápočty