Seminář z optické spektroskopie vysokého rozlišení (XXXXV. běh 2017)

BCM044 (ZS, 0/2 Z) se koná v úterý od 13:00 v seminární místnosti KCHFO

Ke Karlovu 3 a v laboratořích č. 47 (I. suterén Ke Karlovu 5)

 Oddělení optické spektroskopie KCHFO MFF UK

vedoucí: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

 

3.10. 13:00

seminář se nekoná

 

 

10.10. 13:00

J. Hála: Zahájení, aktuální informace, noví studenti, harmonogram praktik a plán oprav a podzimních experimentů, další

 

 

17.10. 13:00

J. Alster,: informace o stavu 2D fs spektroskopie, další plány

 

 

24.10. 13:00

Jan Valenta: informace o projektech a výsledcích

 

 

31.10. 13:00

seminář se nekoná

 

 

7.11. 13:00

R. Dědic, A. Svoboda, J. Hála: informace o stavu prací na mikro-a makro- spektroskopii promt a delayed fluorescence buněk, další plány

 

 

14.11. 13:00

seminář se nekoná

 

 

21.11. 13:00

seminář se nekoná
 

28.11. 13:00

A. Fučíková: nano-reaktor a další plány

 

 

5.12. 13:00

H. Lokstein: výsledky a plány pro ZS a ZS 2017

O. Pavelka: plán Ph.D. práce

 

 

12.12. 13:00

J. Pšenčík: výsledky a plány pro ZS a ZS 2017

P. Smísitel: Průtokový systém doručování vzorku pro ultrarychlou optickou spektroskopii

 

 

19.12 13:00

seminář se nekoná

 

 

2.01 13:00

seminář se nekoná

 

 

9.01 13:00

J. Dian: Fluorescenční senzory chemických látek, výsledky a plány, zprávy o podaných a získaných projektech
V. Kozáková: práce na DP
 
J. Hála: závěr LS, zápočty